خواص مکانیکی و کاربردی پارچه ها

 

 

معرفی و شناخت غشاها

______________________

این پارچه ها ترکیبی هستند از الیــاف پلی استــر بسیار مقاوم ( در برابر کشش وفشار بار) و روکشــی از PVC برای محافظت از الیاف. بسته به نــوع روکش PVC شفافیت پارچــه ها از %0 تا %50 متغیــر هستند. پارچه های کامپوزیتی با بکار گیری انواع متفاوت الیاف ، بافت و روکش، در گستره ی وسیعی از مقاومت های کششی تولید می گردند. پارچه ی مورد نیاز هـر پروژه با توجه به مشخصات خاص آن پس از انجـــام محاسبات توسط کارشناســـان فنـی انتخاب خواهد شد . با بهـره گیری از ماهیـت سـازه ای غشـا ، می تـوان با حداقل استفاده ازسازه های فلزی ، دهانه های وسیع را پوشش داد . با توجـه به عملکـرد فوق العـاده پارچـه های کامپـوزیتی پروژه های متفاوت بین 5 تا 17سال گارانتی می شوند .

تکنولوژی Precontraint

______________________

در این تکنـولوژی بعد از تحت کشش قـرار گرفتـن تار و پود الیاف، بوسیله غشای PVC، روکش شده و پس از سخت شدن این غشـا ، رها ســازی انجام می گیـرد . در نتیجـه محصـول نهایی به صورت سازه ای پیش کشیده تولید می گردد . پـارچـه هــایی کــه تحت تکنـولوژی Precontraint تــولید می گردند از پایداری همه جانبه برخوردار خواهند بود . - پایــداری در اختلاف دمــای شدید ( +70°C ~ - 30°C ) - طول عمـر بیشتر به دلیل حفاظت بهتر از الیـاف . ( تصویر 1 ) - پایداری و عدم خزش در طول مدت بهره برداری . ( تصویر 2 ) - حداقل استفاده از سـازه های ثانویه در پوشش دهی دهانههای گسترده . - دستیابی به میزان تحمل بار بسیار بالا در واحد سطح با توجه به پیش کشیدگی حاصل از تکنولوژیPrecontraint

 تکنولوژی precontraint ( ایجاد پیش کشیدگی در الیاف پلی استر ) ، ضمن حفظ سبک وزنی ، امکان استفـاده ازروکش PVC با ضخامت بیشتر را فراهم می سازد ، که این امرموجب افزایش قابل ملاحظه ای در طول عمر سازه ی چادری میشود .

تکنولوژی precontraint افزایش طول پارچه را بر اثر اعمال فشار و کشش به حداقل می رساند. در حالیکه افـزایش طــول ، در دیگـر پارچه های کامپـوزیتی متـداول ، بیش از 3 برابر آنچه در پارچه های precontraint رخ می دهد ، می باشد .

دوام و طول عمر ثابت شده

______________________

الیـاف پلی استر بکار رفته در پارچه های کامپوزیتی با برخورداری از مقاومت بسیار بالا ، اساس مقاومت این نوع از پارچه هـا را تشکیل می دهند . روکش PVC گستــرده شده بر روی الیـاف وظیفـــه ی حفظ و نگهداری از مقــاومت مذکور را دارد . مجموعه ی این دو عامل باعث افزایش طول عمر و دوام بالای سازه های پارچه ای می شوند .

 

بر اساس یک تحقیق که در مؤسسه تحقیقاتی مستقل ENKA فلوریـدا به انجـام رسیده است ، مقــاومت باقیمانده ی 3 پــروژه متفـاوت ، بـا ضخـــامت های مختلف روکش PVC ، در طــول 10 ســال با یــکدیگر مقایسه شده اند . طبق نمـودار مقابل نتــایج بدست آمده به خـوبی مزایای استفاده از روکش های ضخیم تر را نشان می دهد .

باید توجه داشت ، در حالیکه افـزایش ضخامت لایه محافظ نقش مستقیمی در طول عمـر پـارچه دارد ، این افزایش ضخامت نباید باعث بیشتر شدن وزن نهایی پارچه شود .

تکنولوژی Precontraint با ایجاد کشش در الیاف پلی استـر فضای بیشتری را برای گستراندن روکش PVC در اختیـار می گذارد. در نتیجه تولید پارچه ای با ضخامت قبلی و در عین حال با بهره مندی از ضخامت بیشتر روکش،امکان پذیر می شود. این تکنولوژی موجب افزایش چشم گیری در افزایش طول عمر و دوام پارچه می گردد.

لایه محافظ PVDF

______________________

PVDF پوششی است مقاوم که به منظور محافظت بیشتر، به عنوان روکش نهایی سطح پارچه ، مورد استفاده قرار می گیرد . این روکش ویژگی های خاصی را به پارچه می بخشد: - حفظ مقاومت باطنی پارچه در طول زمان - افزایش طول عمر پارچه - ایجاد سطحی صیقلی و براق به منظور عدم جذب گـرد و غبار - به وجود آوردن سطحی جذاب و زیبا - ثبـات رنگ در بلند مـدت - فـراهم آوردن سطحی مطلوب تـر بـه منظور انعکاس نـورهای دکوراتیـو

طبق نمودار ذیـل می توان عمـر روکش PVDF را با دیگـر روکش هــا ( Vinyl Plastisol ، Acrylic ، PVF Film ) در شرایط یکسـان مقایسه نمود . همان طور که مشاهده می شـود ،روکش PVDFو%80 از درخشندگی اولیه و اصلی اش را بعد از 10 سـال حفظ نموده در حالی که در بهترین نوع از سایر روکش ها ، تنها %20 از درخشندگی و کیفیت اولیه باقی مانده است .

ثبات رنگ

______________________

دو عـامل حیاتی در ثبات این نوع پارچه ها، حساسیت در انتخاب رنگ دانه ها و استفـاده از روکش محـافظ پارچه PVDF است.

طبق نمودار مقابل روکش PVDF بعد از 10 سال تنها NBS 2.5 از رنگ خود را از دست داده ، در صورتیکه در بهترین نوع از سایر روکش ها این مقدار 5NBS است .

رنگ دانه ها:

 

دقت عمل و حســـاسیت در انتخــاب رنگ دانه هــا و فرمول هــای بهینه تولید شده ی رنگ ، ثبات دراز مدت رنگ را امکان پذیر نموده . این امر با بهره جویی از اشعه ی شتاب داده شده یUV ، بعد از اینکه پارچه 4000 سـاعت تحت تابش اشعه قرار گرفت ، و آزمایش های ارزیابی فـرمول رنگ تحت استـاندارد NF EN IZO 4892-3 تحقق می پذیرد .

امنیت در برابر حریق

______________________

پارچه های تولیدی شرکت فراری با دارا بودن استاندارد های بین المللی مقاومت حریق که از مؤسسات بین المللی اروپایی و آمریکایی اخذ گردیده اند، دارای ویژگی های بخصوصی بوده که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

دارای ماده ی خود خا موش کن

جلوگیری از گسترش زبانه ی آتش

 جلوگیری از ایجاد قطرات مذاب و شعله ور

 

PRECONTRAINT GROUP:

M2 / NFP 92.507

M2 / UNE 23.727

B1 / DIN 4102-1

B1 / ONORM B 3800-1

BS 7837

CSFM T19

CSFM / NFPA 701

ASTM E 84

AS / NZS 1530.2 – 1530.3

VKF 5.3 / SN 198898

VKF 5.2 / SN 198898

LP7

G1 / GOST 30244-94

GROUP 1 / AS/NZS 3837

GROUP 2 / AS/NZS 3837 1530.3 / AS / NZS

SITAC / SINTEF / ETA / SIS 650082

TEST 1 / NFPA 701

TEST 2 / NFPA 702

UBC 31-1

SP METHOD 2205

CLASSE 2 / UNI 8456

CLASS C / ASTM E 108

عبور نور - انعکاس نور

______________________

بهره مندی از نور طبیعی قسمت جدا نشدنی از معماری پارچه است که جزء محسنات و مزایای اولیه اش به شمار می آید . این پارچه ها با اجازه ی عبور نور تا حد 50 % همراه با توزیع عالی ، نقش ویژه و مؤثری در شادابی محیط داخلی ایفا می کند .

 

ایجاد سطحی براق بر روی پارچه توسط روکش PVDF امکان انعکاس نورهای دکوراتیو را فراهم می سازد .

تبادل حرارت

______________________

 نظر به گستـره ی وسیعی از پارچه هـای کامپوزیتی با مشخصات فنی متفاوت که توسط شرکت فـراری ارائه می گردند ، با انتخاب کارشناسی شده و ترکیب مناسب این پارچه ها ، می توان بهره ی حرارتی را تا حد زیادی افزایش داد و بهینه سازی مصرف انرژی را در ساختمان به حد معیارهای تعیین شده در قانون ساخت و ساز کشورمان رساند . با بکار گیری پیشنهادات فنی زیر می توان به حد بسیار مطلوبی در بهینه سازی مصرف انرژی دست یافت :

انتخاب پارچه های مات ( OPAQUE )

به کار گیری پارچه های دوبل

 Double Membrane : ( Outer Layer + Insulation Layer + Inner layer )

استفاده از پارچه های LowE

LowE

______________________

 Low E ، بیانی است کیفی که گویای میزان انتشار و باز تابش انرژی در سطوح متفاوت است . Emissivity ( انتشار ) مقداری است که مبین کیفیت Low E بوده و مقدارش عددی بین 0 تا 1 می باشد . به عنوان مثال فویل آلــومینیوم Emissivity معــادل 0.03 دارد ، بدین معنا که این ماده 3 % انرژی را انتشار داده و %97 انرژی را بازتاب می کند . عملکرد Low E به وسیله ی آلومینایز (Aluminise) کردن الیاف که به عنوان یک مانع حرارتی در پارچه هـای کامپوزیتی عمل می کند ، بدست می آید . از دیگر ویژگی های Low E ، می توان به عدم کاهش میزان عبور نـور طبیعی به داخـل ساختمان اشاره نمود.